MOLDENERGY
MOLDENERGY
03.04.2019 - 06.04.2019
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXIII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 73
(CIE "MOLDEXPO" SA)
MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
Piata Marii Adunari Nationale, nr.1 MD-2033, mun. Chisinau, Republica Moldova

Telefon: +373 22 250 535

Fax: +373 22 23 40 64

Email: mineconcom@mec.gov.md

țară: Moldova

Descriere

Ministerul Economiei și Infrastructurii este organul central de specialitate al administrației publice care asigură realizarea politicii guvernamentale in domeniul energeticii. Ministerul are misiunea de a analiza situația și problemele in domeniul energeticii, de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative și de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente in domeniul energeticii, asigurand cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. The Ministry of Economy and Infrastructure is the central specialized authority of the public administration that ensures the implementation of government policy in the energy sector. The Ministry has the mission to analyze the situation and problems energy sector, to elaborate effective public policies, to monitor the quality of policies and normative acts, and to propose justified state interventions to provide efficient solutions in the energy sector, ensuring the best ratio of expected results to expected costs.