MOLDENERGY
MOLDENERGY
28.03.2024 - 31.03.2024
Expoziţie internaţională de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 177
(CIE "MOLDEXPO" SA)
Expozițiile MOLDCONSTRUCT -2018 și , MOLDENERGY-2018
2018-03-19 17:07:10

 

Consolidarea industriei construcţiilor şi a sectorului energetic al ţării, tendinţa de modernizare a localităţilor, de valorificare a unor resurse energetice alternative, economicoase şi eficiente – sunt doar cîţiva din vectorii expoziţiilor internaţionale specializate “MOLDCONSTRUCT” (ediţia a XXIII-a) şi  “MOLDENERGY” (ediţia a XXII-a), care se desfăşoară tradiţional primăvara, pe parcursul a 23 ani, la C.I.E. „Moldexpo”. Expoziţiile reprezintă importante repere în procesul de dezvoltare şi modernizare a sectoarelor de profil din republică, astfel realizîndu-se unul dintre obiectivele prioritare, propuse de organizatori. Evenimentul este organizat de C.I.E. „Moldexpo” şi beneficiază de suportul oficial al Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Construcţiile şi securitatea energetică sunt, fără îndoială, barometrul care indică nivelul de trai şi gradul de dezvoltare a societăţii. Datorită clădirilor moderne, cu afinităţi europene,  aspectul localităţilor republicii a întinerit în ultimii ani. Este bine că lumea permanent construieşte şi reînnoieşte. Aceasta înseamnă că societatea prosperă, se dezvoltă. O casă confortabilă, caldă nu mai reprezintă un obiect de lux, ci un indiciu al nivelului de trai, existent în ţară.

Pe parcursul a 23 ani expoziţiile contribuie la implementarea noilor soluţii, elaborărilor progresive, materialelor moderne, precum şi la extinderea cooperării internaţionale, atragerea investiţiilor. Şi în acest an peste 200 de participanţi din 6 ţări (Republica Moldova, Belarus, Germania, Rusia, România și Ucraina) beneficiază de oportunitatea de a expune materiale, utilaje, tehnologii, servicii, idei inovatoare pentru sectoarele construcţiilor şi energeticii. Expoziţiile ocupă toate spaţiile expoziţionale, circa 7000 m.p. – 3 pavilioane închise şi spaţiul în aer liber.

Expoziția internațională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii «MOLDCONSTRUCT” relevă utilaje, instrumente, materiale de calitate şi este cu adevărat generatoare de tendinţe în construcţii, renovări, amenajări.

Expoziția internațională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului “MOLDENERGY” este un eveniment cheie în republică în domeniul valorificării eficiente a resurselor energetice, surselor regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice, de climatizare, ventialre, iluminare, refrigerare etc.

Expoziţiile dispun de instrumentele necesare pentru promovarea individualizată a participanţilor, dar şi de a apropia piaţa locală de standardele internaţionale, în special în contextul orientării proeuropene a statului. Evenimentul reprezintă o platformă propice comunicării dintre specialiști, elucidării problemelor şi identificării soluțiilor din branşele abordate, punctării noilor strategii.

Evenimentul expoziţional ridică la fiecare ediţie plafonul calităţii, prin participarea internaţională solidă, oferta impresionantă, programul de seminare, prezentări, ateliere de lucru. Dar cel mai important e că, expoziţiile oferă şansa unică de valorificare a instrumentelor de marketing, cu efecte de durată pentru afaceri, cum ar fi, întrunirile specialiştilor, atragerea vizitatorilor profesionişti de peste hotare, înregistrarea specialiştilor în scopul monitorizării şi asigurării calităţii contactelor de afaceri. Un loc aparte în cadrul expoziţiilor revine prezentărilor. În standuri vor avea loc demonstrări de materiale, produse, instrumente, utilaje, tehnologii pentru domeniu.

Toate eforturile s-au soldat cu un eveniment util pentru producători şi comercianţi în sensul extinderii contactelor de afaceri, pentru specialişti în tendinţa lor de perfecţionare, dar şi pentru consumatorii care îşi doresc un cămin modern, luminos şi durabil, generator de confort.

 

 

Consolidarea industriei construcţiilor şi a sectorului energetic al ţării, tendinţa de modernizare a localităţilor, de valorificare a unor resurse energetice alternative, economicoase şi eficiente – sunt doar cîţiva din vectorii expoziţiilor internaţionale specializate “MOLDCONSTRUCT” (ediţia a XXIII-a) şi  “MOLDENERGY” (ediţia a XXII-a), care se desfăşoară tradiţional primăvara, pe parcursul a 23 ani, la C.I.E. „Moldexpo”. Expoziţiile reprezintă importante repere în procesul de dezvoltare şi modernizare a sectoarelor de profil din republică, astfel realizîndu-se unul dintre obiectivele prioritare, propuse de organizatori. Evenimentul este organizat de C.I.E. „Moldexpo” şi beneficiază de suportul oficial al Ministerului Economiei şi Infrastructurii şi al Agenţiei pentru Eficienţă Energetică.

Construcţiile şi securitatea energetică sunt, fără îndoială, barometrul care indică nivelul de trai şi gradul de dezvoltare a societăţii. Datorită clădirilor moderne, cu afinităţi europene,  aspectul localităţilor republicii a întinerit în ultimii ani. Este bine că lumea permanent construieşte şi reînnoieşte. Aceasta înseamnă că societatea prosperă, se dezvoltă. O casă confortabilă, caldă nu mai reprezintă un obiect de lux, ci un indiciu al nivelului de trai, existent în ţară.

Pe parcursul a 23 ani expoziţiile contribuie la implementarea noilor soluţii, elaborărilor progresive, materialelor moderne, precum şi la extinderea cooperării internaţionale, atragerea investiţiilor. Şi în acest an peste 200 de participanţi din 6 ţări (Republica Moldova, Belarus, Germania, Rusia, România și Ucraina) beneficiază de oportunitatea de a expune materiale, utilaje, tehnologii, servicii, idei inovatoare pentru sectoarele construcţiilor şi energeticii. Expoziţiile ocupă toate spaţiile expoziţionale, circa 7000 m.p. – 3 pavilioane închise şi spaţiul în aer liber.

Expoziția internațională specializată de tehnologii, echipamente, scule şi materiale pentru construcţii «MOLDCONSTRUCT” relevă utilaje, instrumente, materiale de calitate şi este cu adevărat generatoare de tendinţe în construcţii, renovări, amenajări.

Expoziția internațională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului “MOLDENERGY” este un eveniment cheie în republică în domeniul valorificării eficiente a resurselor energetice, surselor regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice, de climatizare, ventialre, iluminare, refrigerare etc.

Expoziţiile dispun de instrumentele necesare pentru promovarea individualizată a participanţilor, dar şi de a apropia piaţa locală de standardele internaţionale, în special în contextul orientării proeuropene a statului. Evenimentul reprezintă o platformă propice comunicării dintre specialiști, elucidării problemelor şi identificării soluțiilor din branşele abordate, punctării noilor strategii.

Evenimentul expoziţional ridică la fiecare ediţie plafonul calităţii, prin participarea internaţională solidă, oferta impresionantă, programul de seminare, prezentări, ateliere de lucru. Dar cel mai important e că, expoziţiile oferă şansa unică de valorificare a instrumentelor de marketing, cu efecte de durată pentru afaceri, cum ar fi, întrunirile specialiştilor, atragerea vizitatorilor profesionişti de peste hotare, înregistrarea specialiştilor în scopul monitorizării şi asigurării calităţii contactelor de afaceri. Un loc aparte în cadrul expoziţiilor revine prezentărilor. În standuri vor avea loc demonstrări de materiale, produse, instrumente, utilaje, tehnologii pentru domeniu.

Toate eforturile s-au soldat cu un eveniment util pentru producători şi comercianţi în sensul extinderii contactelor de afaceri, pentru specialişti în tendinţa lor de perfecţionare, dar şi pentru consumatorii care îşi doresc un cămin modern, luminos şi durabil, generator de confort.