MOLDENERGY
MOLDENERGY
22.03.2018 - 25.03.2018
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXII-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 154
(CIE "MOLDEXPO" SA)

TEMATICA EXPOZIŢIEI:

● Electroenergetică

- sisteme de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice.

- surse regenerabile de energie: solară, eoliană, pe biogaze, pompe termice geotermale

- tehnologii şi echipamente de conservare a energiei

- surse de alimentare continuă: diesel, generatoare diesel

 • utilaj pentru Serviciul Liniilor Electrice

• aparatură de măsură, control şi testare

● Utilaj termoenergetic

- echipamente pentru sistemele de încălzire şi de livrare a apei calde

- cazane, schimbătoare de căldură, pompe, radiatoare

● Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze naturale

- ţevi, conducte

- seturi de conexiune, armatură de închidere, regulatori, reductoare

- aparate de măsurare şi control

● Tehnică electrică

-  echipamente de înaltă tensiune

-  echipamente de medie tensiune

-  echipamente de joasă tensiune

- staţii electrice de transport

- staţii electrice de distribuţie

- panouri electrice

- transformatoare

- aparatură de reglare, comandă şi protecţie

- aparatură de telecomunicaţii

- scule şi echipamente

Cabluri şi conductori: cabluri, conductori, articole pentru electromontaj

Materiale de izolare

● Sisteme de ventilare şi climatizare

Tehnică de iluminare

- lămpi: universale, fluorescente, cu halogen, leduri

- corpuri de iliminat

- proiectoare

- sisteme de iluminare a clădirilor, iluminare stradală

Tehnologii ecologice în energetică şi protecţia mediului  ambiant