MOLDENERGY
MOLDENERGY
28.03.2024 - 31.03.2024
Expoziţie internaţională de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 177
(CIE "MOLDEXPO" SA)

TEMATICA EXPOZIŢIEI:

Electroenergetică:

 • sisteme de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice.
 • surse regenerabile de energie: solară, eoliană, pe biogaze, pompe termice geotermale
 • tehnologii şi echipamente de conservare a energiei
 • surse de alimentare continuă: diesel, generatoare diesel
 • utilaj pentru Serviciul Liniilor Electrice
 • aparatură de măsură, control şi testare

Utilaj termoenergetic:

 • echipamente pentru sistemele de încălzire şi de livrare a apei calde
 • cazane, schimbătoare de căldură, pompe, radiatoare

Sisteme şi utilaje de alimentare cu gaze naturale:

 • ţevi, conducte
 • seturi de conexiune, armatură de închidere, regulatori, reductoare
 • aparate de măsurare şi control

Tehnică electrică:

 • echipamente de înaltă tensiune
 • echipamente de medie tensiune
 • echipamente de joasă tensiune
 • staţii electrice de transport
 • staţii electrice de distribuţie
 • panouri electrice
 • transformatoare
 • aparatură de reglare, comandă şi protecţie
 • aparatură de telecomunicaţii
 • scule şi echipamente

Cabluri şi conductori: cabluri, conductori, articole pentru electromontaj

Materiale de izolare

Sisteme de ventilare şi climatizare

Tehnică de iluminare

 • lămpi: universale, fluorescente, cu halogen, leduri
 • corpuri de iliminat
 • proiectoare
 • sisteme de iluminare a clădirilor, iluminare stradală

Tehnologii ecologice în energetică şi protecţia mediului  ambiant