MOLDENERGY
MOLDENERGY
30.04.2020 - 03.05.2020
Expoziţie internaţională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalaţii termice şi de alimentare cu gaze, echipamente de condiţionare a aerului, ediţia a XXIV-a
Până la începerea expoziției au rămas zile: 0
(CIE "MOLDEXPO" SA)

 

 

 

Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo S.A. informează despre transferarea perioadei de desfășurare a expozițiilor internaționale MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY pentru perioada 30 aprilie - 3 mai 2020.

 

Modificarea perioadei de desfășurare a expozițiilor a avut loc în contextul deciziei adoptate în 9 și 10 martie 2020 de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Sănătate Publică privind interzicerea organizării de evenimente în masă, inclusiv a expozițiilor.

Amânarea  expozițiilor  face  parte  din  acțiunile  autorităților  Republicii  Moldova  intru neadmiterea răspîndirii virusului COVID - 19.  Modificarea perioadei de desfășurare  a expozițiilor, însă această decizie de  anulare  a oricăror manifestății și  activități publice este în afară controlului  C.I.E.  ,,MOLDEXPO"  S.A.

MOLDENERGY este unicul proiect expoziţional în Moldova a cărui tematică principală se axează pe echipamente electrice, termice şi electrotehnice, precum şi pe tehnologii de conservare a energiei.

Expoziţia este organizată cu susţinerea oficială a Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova.

În condiţiile în care 98% din totalul resurselor energetice necesare republicii sînt importate, cînd capacităţile generatoare de electricitate ale ei nu depăşesc 32 la sută din nevoile ţării, iar domeniul electrotehnic nu are o poziţie dominantă în cadrul economiei republicii – în aceste condiţii, respectiva expoziţie a contribuit substanţial la formarea pieţei energetice şi electrotehnice în Republica Moldova.

Moldenergy a devenit un eveniment catalizator, menit să stimuleze reutilarea obiectelor energetice ale ţării noastre prin dotarea lor cu echipamente de ultimă oră şi să implementeze în această ramură tehnologii de conservare a energiei.

Ce importanţă are această expoziţie specializată? Ea le oferă:
-producătorilor şi distribuitorilor de echipamente electrice din străinătate - posibilitatea optimă de a cerceta piaţa de profil şi de a contracta afaceri pentru livrarea mijloacelor tehnice;
-specialiştilor din Moldova – un spaţiu favorabil întîlnirilor cu parteneri de afaceri din străinătate, stabilirii noilor contacte, schimbului de informaţii în domeniul realizărilor tehnico-ştiinţifice pe segmentul conservării energiei electrice.

MOLDENERGY îşi va desfăşura lucrările concomitent cu cele ale Expoziţiei Specializate MOLDCONSTRUCT – un eveniment de referinţă în domeniul construcţiilor din Moldova.